Plakat strona

DOZYNKKIi

Świetlica Gminna w Wiżajnach informuje, iż rozstrzygnięto konkurs na realizację inicjatyw kulturalnych  w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019. W ramach konkursu zgłoszono 4 inicjatywy. Pomysłodawcy spotkali się na wspólnym spotkaniu i omówili złożone przez mieszkańców wnioski. Obrady były ciekawe i merytoryczne. Mieszkańcy po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami wspólnie podzielili środki finansowe. Łącznie zostało rozdysponowanych 23 100,00 zł.

Dofinansowanie otrzymały następujące grupy nieformalne i ich inicjatywy:

  1. DRUŻYNA MARZEŃ – Dialog między tradycją, a nowoczesnością – 5 775 zł
    2.MIŁOŚNICY FOLKLORU – „Wiżajny w barwach tradycji” – 5 885 zł
    3. SZALONA TRÓJKA – „Mijają lata – pamięć pozostaje” – 6 590 zł
    4.GRUPA CZWARTKOWA – „Znajdźmy wspólny język” – 4 850 zł

 

Gratulacje pomysłodawcom, nagrodzonych inicjatyw podczas festynu „Swojskie Klimaty 2019”złożył wójt Gminy Wiżajny Jacek Pietrukiewicz oraz kierownik Świetlicy Gminnej Małgorzata Danielewicz. 

Inicjatywy zostały dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy owocnej realizacji.

loga

Nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2019

– Gmina Wiżajny

 

Świetlica Gminna w Wiżajnach ogłasza nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Celem   programu   jest   inicjowanie   działań   służących wzmocnieniu  zaangażowania Świetlicy Gminnej w Wiżajnach w życie społeczności lokalnej, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej
w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

W załącznikach poniżej znajdziecie Państwo: regulamin konkursu, wzór wniosku
o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie inicjatywy lokalnej oraz wzór sprawozdania końcowego.

Termin składania wniosków mija 19 lipca 2019 r. o godz. 14:00 (szczegóły w regulaminie konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i uczestnictwa w konkursie
na inicjatywy lokalne.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat składania wniosków na inicjatywy lokalne odbędzie się 3.07.2019 r. o godz. 20:00 w siedzibie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

Zapraszamy 

SPRAWOZDANIE_SG_Wiżajny_org UMOWA_SG_Wiżajny_org WNIOSEK_ZAŁ_1_SG_Wiżajny_org

WNIOSEK_ZAŁ_1_SG_Wiżajny_org

UMOWA_SG_Wiżajny_org

REGULAMIN NABORU_SG_Wiżajny_org

 loga

 ,,Kultura w zgodzie z naturą’’ –

poszukujemy zasobów kulturalnych Gminy Wiżajny

 

Świetlica Gminna w Wiżajnach rozpoczęła realizację projektu „Kultura w zgodzie z naturą”, na który otrzymała dotację z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Projekt składa się z dwóch etapów. Obecnie realizujemy pierwszy etap, w ramach którego zorganizowaliśmy spotkanie diagnostyczne prowadzone przez panią Wiolettę Anuszkiewicz. Podczas spotkania mieszkańcy Gminy Wiżajny zastanawiali się nad zasobami i potrzebami kulturalnymi. Spotkanie było bardzo owocne.Uczestnicy spotkania omówili i wskazali zasoby, które występują na terenie gminy oraz podzielili się swoimi potrzebami i marzeniami dotyczącymi działań kulturalnych. Na terenie gminy rozprowadzana jest także ankieta, która jest jednym z elementów badania.

Pod koniec czerwca ogłosimy konkurs na inicjatywy kulturalne realizowane przez mieszkańców. Na konkurs przeznaczone zostanie 23 100 zł.

Projekt „Kultura w zgodzie z naturą” to zapowiedź twórczych i otwartych
na mieszkańców działań kulturalnych, których realizatorami będą mieszkańcy Gminy Wiżajny we współpracy ze Świetlicą Gminną w Wiżajnach.

Zapraszamy i zachęcamy do współpracy.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym  „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny. Celem Konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich.

Prace konkursowe mogą przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne bazary
i targowiska, pola uprawne czy produkty przetworzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich  województw wyłonią półfinalistów oceniając estetykę fotografii oraz nawiązanie do regionu w którym została wykonana praca. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR.

Nagrodami dla Laureatów pierwszych miejsc będą aparaty fotograficzne Fujifilm Instax Mini 9, ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Termin nadsyłania prac upływa 24 czerwca 2019 r.

 

KULTURA W ZGODZIE Z NATURĄ

 

„Kultura w zgodzie z naturą”  to tytuł projektu, na który Świetlica Gminna w Wiżajnach, otrzymała dofinansowanie z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. 
Program DK+ Inicjatywy Lokalne 2019 to zapowiedź kreatywnych i otwartych na mieszkańców działań, których realizatorami będą mieszkańcy Gminy Wiżajny. Działania w programie są podzielone na dwa etapy.

Pierwszy etap to opracowanie mapy zasobów, inicjatyw i potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej Gminy. Podczas spotkania będziemy zastanawiać się jakie zasoby i potrzeby kulturalne mają mieszkańcy gminy. Jakie inicjatywy kulturalne możemy zrealizować we współpracy ze Świetlicą Gminną? Prosimy też o wypełnienie ankiet, a także udział w wywiadach grupowych.
Pierwsze spotkanie, swoistą „burzę mózgów” zaplanowaliśmy na12.06.2019r. na godz. 17:00 w siedzibie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

Serdecznie zapraszamy !!!

Drugi etap to konkurs na inicjatywy kulturalnezgłaszane przez mieszkańców. Zostanie wybranych od 4 do 6 najciekawszych pomysłów mieszkańców Gminy Wiżajny, które będą realizowane w okresie od 19.08.2019r. do 12.11.2019r. Zapraszamy do wspólnego rozwijania kultury w naszej Gminie.

plakat dzień kobiet

Szanowni Państwo,

Samorząd województwa podlaskiego zaprasza do udziału w wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą wypełniają bezpośrednio zainteresowani producenci.

Kto powinien wypełnić ankietę?

Ankieta skierowana jest do rolnikówproducentówwytwórców – a także większych i mniejszych firm, które oferują żywność wysokiej jakości opartą o surowce pochodzące z terenu województwa podlaskiego. Z ankietą chcemy dotrzeć również do wszystkich, którzy chcą uruchomić lub rozwijać swą działalność w rolnictwie lub przetwórstwie.

A więc jeśli jesteś:

– rolnikiem i już prowadzisz dystrybucję „prosto do klienta”
– a może zarządzasz małą lub dużą firmą w której dba się o jakość produktu, lokalne pochodzenie surowca oraz kultywuje się tradycje. Może to być np. przetwórnia, tłocznia, masarnia, olejarnia, piekarnia, kiszarnia warzyw, kaszarnia itp.
– prowadzisz restaurację lub agroturystykę, w której można zjeść kartacza lub babkę ziemniaczaną z lokalnych ziemniaków
– może dopiero planujesz uruchomić którąś ze wskazanych powyżej działalności i nie wiesz jakie sprawy należy załatwić celem dopełnienia formalności?

W każdym z tych przypadków koniecznie wypełnij ankietę!

 

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – jakie korzyści dla producentów?

To przede wszystkim udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji m.in. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych. To również uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach, a także wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

 

Bezpośrednie korzyści dla producenta:

– możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności,
– udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami celem poprawy opłacalności produkcji (organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej oferty dla firm i instytucji),
– budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, restauracji itp.,
– ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać możliwości zbytu,
– propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów,
– skracanie łańcucha dystrybucji, aby produkty mogły trafiać do odbiorców przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników (lub nawet przy zupełnym braku pośredników!),
– propagowanie produktów w Internecie za pośrednictwem serwisów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak też partnerów,
– udział w tworzeniu regionalnego systemu jakości (w przyszłości),
– informowanie o problemach i możliwość uzyskania wsparcia przy ich rozwiązywaniu. Pozostając w stałym kontakcie z producentami, Urząd Marszałkowski oraz jego partnerzy mogą szybciej reagować.

 

Więcej informacji i pomoc przy wypełnianiu ankiety uzyskasz w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie funkcjonuje Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Kilińskiego 16 (pokój nr 27, I p.)

15-089 Białystok

tel. 85-6654826,

produkty@wrotapodlasia.pl 

producenci.wrotapodlasia.pl

Ser podpuszczkowy dojrzewający Wiżajny nagrodzony po raz czwarty godłem Doceń Polskie TOP PRODUKT.

 

 

Niemal 140 różnorodnych artykułów spożywczych ocenili członkowie Loży Ekspertów programu „Doceń polskie”. Propozycje z oferty 74 producentów sprawdzono podczas XXXI atestacji żywności. Wydarzenie miało miejsce 30 stycznia br. w Sosnowcu.

 

Każdy z czterech jurorów przyznał zgłoszonym wyrobom noty w dziesięciopunktowej skali. Ocenie podlegają: smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Godłem promocyjnym wyróżniane są artykuły, które uzyskają minimum 7,5 pkt. Żywność z maksymalnymi motami jest premiowana tytułem TOP PRODUKT.

 

Co ciekawe, niektóre produkty spożywcze były oceniane już po raz czwarty! Kolejny udział nagrodzonego artykułu w audycie wynika z regulaminu programu promocyjnego. Godła „Doceń polskie” są przyznawane zawsze na 2 lata, po tym czasie producent może zgłosić nagrodzoną propozycję do powtórnej oceny. Jeśli wynik atestacji jest pozytywny, wytwórca zyskuje możliwość dalszego posługiwania się znakiem jakości.
Dla przykładu: żywność nagrodzona podczas VIII audytu (odbył się w kwietniu 2013 roku) była następnie sprawdzana w trakcie XV, XXII oraz XXXI audytu. Uzyskanie wysokich not co dwa lata stanowi najlepsze potwierdzenie wysokiej jakości. To dowód, że bez względu na upływ czasu produkcja jest powtarzalna i utrzymywana na wysokim poziomie.

« Wcześniejsze wpisy