Kategorie
Aktualności

„Edukacja dla bezpieczeństwa członków OSP i MDP w gm. Wiżajny”

Stowarzyszenie „Macierzanka” i Ochotnicza Straż Pożarna Wiżajny informują, iż w dniu 30.05.2012r. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa członków OSP i MDP w gm. Wiżajny”. Komisja wśród zgłoszonych 41 osób wybrała 32 uczestników projektu ( lista osób zakwalifikowanych poniżej ). Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu :

Mariusz Żeliszczak tel. 509761864

Email : biuro@serywizajny.org.pl

Osobiście :  Wiżajny ul. Suwalska 17A

na stronie : http://www.wizajny.osp.org.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki