Kategorie
Aktualności

„Kucharz regionalny – nowe umiejętności, nowe możliwości na rynku pracy”

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie LGD Nasza Suwalszczyzna rekrutacji do projektu „Kucharz regionalny – nowe umiejętności, nowe możliwości na rynku pracy”  nr WND-POKL.06.03.00-20-185/11, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o projekcie na stronach internetowych Państwa instytucji oraz  rozpowszechnienie informacji o rekrutacji wśród ewentualnych zainteresowanych.

Projekt „Kucharz regionalny – nowe umiejętności, nowe możliwości na rynku pracy” przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gmin: Szypliszki, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl, Bakałarzewo, Filipów, Nowinka oraz Sejny. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w niepowtarzalnym kursie sztuki kulinarnej z elementami kuchni regionalnej oraz tradycyjnej. Kurs prowadzony będzie w systemie weekendowym. Naszym kursantom zapewniamy bezpłatne badania sanitarno – epidemiologiczne, materiały dydaktyczne (w tym zestawy narzędzi kuchennych), wyżywienie oraz nocleg. Przez cały okres trwania kursu oferujemy również wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do dnia 10 lutego 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Świerkowa 60 pok. 12, 16-400 Suwałki) w godz. 8:00 – 15:00.

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 791 357 688.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem

Jarosław Rżany

Kierownik Projektu
Tel. 791 357 688