Kategorie
Aktualności

„Jesteśmy mobilne kobiety! Łamiemy stereotypy w gminie Przerośl i Wiżajny!”

W dniu 31 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej dotyczyło zakwalifikowania Beneficjentów Ostatecznych do projektu „Jesteśmy mobilne kobiety! Łamiemy stereotypy w gminie Przerośl i Wiżajny!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Na podstawie 23 kompletów dokumentacji rekrutacyjnej, komisja zdecydowała:

  1. zakwalifikować 16 kobiet do udziału w projekcie
  2. wpisać na listę rezerwową 5 kobiet
  3. nie zakwalifikować 2 kobiety do udziału w projekcie z przyczyn niespełnienia wymogów formalnych

Dokonując wyboru uczestniczek projektu, komisja rekrutacyjna działała na podstawie zapisów aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu i regulaminu rekrutacji. Do projektu zostały zakwalifikowane kobiety o najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Załączniki :