Kategorie
Aktualności

Agroturystyczna podróż w czasie

kapital

Północno-Wschodnia Lokalna Grupa Działania „ Szelment ”

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach

Stowarzyszenie ” Macierzanka”


będą realizować Projekt „Agroturystyczna podróż w czasie” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rzeka Rospuda i Czarna Hańcza to znane w Polsce szlaki spływów kajakowych. Liczne jeziora i lasy przyciągają turystów z wielkich aglomeracji. Pomimo tak atrakcyjnego położenia powiat zachowuje charakter typowo rolniczy, z niewielkim udziałem działalności poza rolniczej. Rolnictwo stanowi podstawowa formę aktywności i podstawową formę dochodów. Od 1992 roku rozpoczął się rozwój działalności agroturystycznej na tym terenie. Obecnie znajduje się około 260 gosp. zajmujących się wynajmem kwater agroturystycznych. Ze względu na krótki sezon turystyczny regionu, obłożenie jest niezadowalające i nie przekracza 70% w sezonie. Poza sezonem nie przekracza 10%. Najczęściej przedstawianą ofertą jest jedynie nocleg i ew. Wyżywienie, która nie spełnia współczesnego turysty. W celu zwiększenia dochodów z działalności agroturystycznej na terenach wiejskich, konieczne jest rozszerzenie oferty, poprzez wykorzystanie walorów nie tylko krajobrazowych, ale także kulturowych i tradycji kulinarnej. Powiat suwalski jest obszarem marginalizowanym w dziedzinie edukacji i rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy powiatu mają ograniczone możliwości korzystania z różnych form edukacji. Często ze względu na swoje blokady mentalne mieszkańcy mają problem z nawiązywaniem współpracy w celu wytworzenia wspólnej oferty. Dotychczas kobiety były niedoceniane, mają niższe wykształcenie, nie dysponują własnymi pieniędzmi, dlatego też program skierowany jest głownie do kobiet w celu wyrównania szans płci w zakresie prowadzenia biznesu. Poprzez uzyskiwanie dodatkowego dochodu kobiety mogą osiągnąć niezależność finansową i zaistnieć jako partner w prowadzeniu przedsiębiorstwa na bazie gospodarstwa rolniczego. W 2008r zarejestrowano 3430 bezrobotnych w powiecie suwalskim, w tym 60% to kobiety. W związku tym istnieje potrzeba edukacji w szczególności kobiet, ale bariery takie jak np. prowadzenie gospodarstwa domowego i brak dogodnego transportu na dojazdy, brak opieki nad dziećmi, brak funduszy powodują ograniczenia w dostępie do różnego form kształcenia w pobliżu miejsca zamieszkania. Do biura stowarzyszenia LGD Szelment zgłaszały się rolniczki zainteresowane szkoleniami w celu podnoszenia kwalifikacji oraz proponowania oferty polegającej na współpracy pomiędzy kwatero dawcami. LGD Szelment upatruje szanse w rozwoju  edukacyjnym jej mieszkańców poprzez ubieganie się o dofinansowanie różnych form edukacji. Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Turyści na wsi oczekują aktywnego i twórczego wypoczynku, szukają takich miejsc gdzie mogliby zobaczyć, uczestniczyć i współtworzyć produkty typu biżuteria, malowanie na szkle, ozdoby z siana i słomy oraz tradycyjne potrawy kulinarne regionu. Ludzie wybierając wypoczynek na wsi chcą poznać tradycje, obrzędy i panujące obyczaje. Podstawowym problemem we współczesnej agroturystyce jest obniżenie zyskowności z prowadzonej działalności wynikającej ze specyfiku turystyki objazdowej. Przyjmowanie takich turystów generuje straty poprzez niewykorzystanie w pełni bazy noclegowej (przyjmowanie turystów na dwa, trzy dni w praktyce nie daje możliwości obłożenia miejsc noclegowych w cyklu tygodniowym). Celem głównym projektu jest edukacja mieszkańców i mieszkanek gm. powiatu suwalskiego oferujących usługi agroturystyczne jak również planujących podjąć tę działalność do przygotowania nowych, ciekawych ofert, zarówno żywieniowych jak i uprzyjemniających pobyt w gospodzie. Dodatkowo pokazane korzyści wynikających ze wspólnego działania w zakresie promocji i powstawania nowych, ciekawych miejsc wypoczynku typu ścieżka edukacyjna, galeria, warsztat, pokaz wytwarzania zdrowej żywności, co ma na celu przyciągnięcie turystów i wydłużenie sezonu. Ścisła współpraca obniży koszt promocji i reklamy oraz przełamie bariery izolacji dając szansę na rozwiązanie problemu zakwaterowania aktywnego turysty. Gospodarstwa uczestnicząc w proj. stworzą autorski produkt skierowany do aktywnych turystów preferujących odpoczynek w formie objazdowej.

!!!!! REKRUTACJA WKRÓTCE !!!!!!!