Kategorie
Aktualności

Identyfikacja producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego

Szanowni Państwo,

Samorząd województwa podlaskiego zaprasza do udziału w wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą wypełniają bezpośrednio zainteresowani producenci.

Kto powinien wypełnić ankietę?

Ankieta skierowana jest do rolnikówproducentówwytwórców – a także większych i mniejszych firm, które oferują żywność wysokiej jakości opartą o surowce pochodzące z terenu województwa podlaskiego. Z ankietą chcemy dotrzeć również do wszystkich, którzy chcą uruchomić lub rozwijać swą działalność w rolnictwie lub przetwórstwie.

A więc jeśli jesteś:

– rolnikiem i już prowadzisz dystrybucję „prosto do klienta”
– a może zarządzasz małą lub dużą firmą w której dba się o jakość produktu, lokalne pochodzenie surowca oraz kultywuje się tradycje. Może to być np. przetwórnia, tłocznia, masarnia, olejarnia, piekarnia, kiszarnia warzyw, kaszarnia itp.
– prowadzisz restaurację lub agroturystykę, w której można zjeść kartacza lub babkę ziemniaczaną z lokalnych ziemniaków
– może dopiero planujesz uruchomić którąś ze wskazanych powyżej działalności i nie wiesz jakie sprawy należy załatwić celem dopełnienia formalności?

W każdym z tych przypadków koniecznie wypełnij ankietę!

 

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – jakie korzyści dla producentów?

To przede wszystkim udział w różnorodnych inicjatywach mających na celu zwiększenie opłacalności produkcji m.in. promocja w Internecie, broszurach, imprezach sprzedażowych. To również uzyskiwanie informacji o obowiązujących przepisach, a także wspólne dostawy np. do grup konsumenckich, stołówek, restauracji.

 

Bezpośrednie korzyści dla producenta:

– możliwość uzyskiwania informacji o wymogach wynikających z przepisów dot. produkcji żywności,
– udział w organizowaniu wzajemnej współpracy pomiędzy producentami celem poprawy opłacalności produkcji (organizacja szkoleń, warsztatów zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez producentów, tworzenie wspólnej oferty dla firm i instytucji),
– budowanie sieci dostawców, którzy mogliby docelowo dostarczać swe produkty np. do stołówek szkolnych, restauracji itp.,
– ukazanie się w dobrym świetle nabywcom produktów rolnych i środków spożywczych, aby zwiększać możliwości zbytu,
– propagowanie konkretnych i dostępnych lokalnie produktów społecznym sieciom konsumenckim, które mogłyby zaopatrywać się bezpośrednio u lokalnych producentów,
– skracanie łańcucha dystrybucji, aby produkty mogły trafiać do odbiorców przy udziale jak najmniejszej liczby pośredników (lub nawet przy zupełnym braku pośredników!),
– propagowanie produktów w Internecie za pośrednictwem serwisów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jak też partnerów,
– udział w tworzeniu regionalnego systemu jakości (w przyszłości),
– informowanie o problemach i możliwość uzyskania wsparcia przy ich rozwiązywaniu. Pozostając w stałym kontakcie z producentami, Urząd Marszałkowski oraz jego partnerzy mogą szybciej reagować.

 

Więcej informacji i pomoc przy wypełnianiu ankiety uzyskasz w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie funkcjonuje Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Kilińskiego 16 (pokój nr 27, I p.)

15-089 Białystok

tel. 85-6654826,

produkty@wrotapodlasia.pl 

producenci.wrotapodlasia.pl