Kategorie
Aktualności

KULTURA W ZGODZIE Z NATURĄ

 

KULTURA W ZGODZIE Z NATURĄ

 

„Kultura w zgodzie z naturą”  to tytuł projektu, na który Świetlica Gminna w Wiżajnach, otrzymała dofinansowanie z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. 
Program DK+ Inicjatywy Lokalne 2019 to zapowiedź kreatywnych i otwartych na mieszkańców działań, których realizatorami będą mieszkańcy Gminy Wiżajny. Działania w programie są podzielone na dwa etapy.

Pierwszy etap to opracowanie mapy zasobów, inicjatyw i potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej Gminy. Podczas spotkania będziemy zastanawiać się jakie zasoby i potrzeby kulturalne mają mieszkańcy gminy. Jakie inicjatywy kulturalne możemy zrealizować we współpracy ze Świetlicą Gminną? Prosimy też o wypełnienie ankiet, a także udział w wywiadach grupowych.
Pierwsze spotkanie, swoistą „burzę mózgów” zaplanowaliśmy na12.06.2019r. na godz. 17:00 w siedzibie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

Serdecznie zapraszamy !!!

Drugi etap to konkurs na inicjatywy kulturalnezgłaszane przez mieszkańców. Zostanie wybranych od 4 do 6 najciekawszych pomysłów mieszkańców Gminy Wiżajny, które będą realizowane w okresie od 19.08.2019r. do 12.11.2019r. Zapraszamy do wspólnego rozwijania kultury w naszej Gminie.