Kategorie
Aktualności

„Sporty wodne w służbie edukacji na Suwalszczyźnie” – kursy dofinansowane z UE

Stowarzyszenie LGD „Nasza Suwalszczyzna” zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu suwalskiego, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w projekcie

Sporty wodne w służbie edukacji na Suwalszczyźnie”

(nr WND-POKL.09.05.00-20-482/10).
W ramach projektu możliwość udziału w stacjonarnych kursach:

– żeglarskim (z egzaminem na stopień żeglarza jachtowego)

– nurkowania ( z certyfikatem KDP/CMAS)

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW oraz opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Udział w projekcie – bezpłatny.

Projekt realizowany od 1 kwietnia 2011 do 31 sierpnia 2011.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są do dnia 29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Świerkowa 60 pok. 107, 16-400 Suwałki) w godz. 8:00 – 15:00.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna na udział w projekcie.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie opiekuna (dotyczy osób niepełnoletnich)

Więcej informacji o projekcie pod numerem telefonu: 791 357 688.

Więcej na stronie : http://www.lgd.suwalszczyzna.com.pl/rekrutacja-uczestnik%C3%93w-do-projektu-pn-%E2%80%9Esporty-wodne-w-sluzbie-edukacji-na-suwalszczyznie%E2%80%9D-145.htm

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.