Kategorie
Aktualności

MŁODZI Z PERSPEKTYWĄ – BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH !!!

,,Młodzi z perspektywą” to tytuł przedsięwzięcia kierowanego do osób niepracujących zamieszkujących m. Suwałki lub powiat suwalski lub powiat sejneński w wieku 15-30 lat. Firma Training Group Danuta Gorlewska uzyskała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu udział jest całkowicie bezpłatny. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków, w których uczestnicy projektu zdobędą długookresową zdolność zarobkowania
i samodzielność na rynku pracy.

 

W projekcie uczestniczyć będą 34 kobiety i 20 mężczyzn: osoby niezatrudnione, zdolne i gotowe do podjęcia pracy, zamieszkujące: miasto Suwałki lub powiat suwalski lub powiat sejneński
wg założeń:

 • miasto Suwałki – 20 osób,
 • powiat suwalski 22 osoby,
 • powiat sejneński 12 osób,

w tym : 35 osób w wieku do 24  roku życia – 24 Kobiety i 14 Mężczyzn

 

Oferowane wsparcie obejmuje udział w następującej ścieżce

(dla osób tylko ze szkoleniem zawodowym)

Poradnictwo zawodowe -> warsztaty psychologiczne -> szkolenie zawodowe -> pośrednictwo pracy ->  płatny staż

Oferowane wsparcie obejmuje udział w następującej ścieżce

(dla osób tylko ze szkoleniem zawodowym i dodatkowym)

Poradnictwo zawodowe -> warsztaty psychologiczne -> szkolenie zawodowe -> szkolenie dodatkowe -> pośrednictwo pracy ->  płatny staż

Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych  – 8 osób
 • Spawacz – 8 osób (metody: MAG/ MIG  – 4 0s0by, MAG/TIG – 4 osoby)
 • Kelner – 12 osób
 • Pomoc kuchenna – 12 0s.
 • Specjalista ds. sprzedaży – 12 osób
 • Pracownik ochrony fizycznej I stopnia – 2 osoby

Szkolenia dodatkowe (jedno do wyboru):

 • Prawo jazdy kat. B – 8 osób;
 • Prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy  – 4 osoby.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

1. DO 31.03.2014 ROKU      przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do projektu

2. Kwiecień 2014-Wrzesień 2014           indywidualne poradnictwo zawodowe

3. Wrzesień 2014                                                 grupowe poradnictwo zawodowe

4.Maj 2014 – Lipiec 2014                                 warsztaty psychospołeczne

5.Czerwiec 2014 – Wrzesień 2014                 szkolenia  zawodowe

6. Sierpień 2014 – Listopad 2014                 szkolenia zawodowe dodatkowe

5. Lipiec 2014 – Październik 2014                pośrednictwo pracy

6. Październik 2014 -Maj 2015                      staż 

 

Oferujemy:

 1. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy
 2. Stypendium szkoleniowe
 3. Materiały szkoleniowe
 4. Staż na pełen etat przez 5 miesięcy wraz ze stypendium
 5. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Uczestników Projektu

 

Wszystkie działania w ramach projektu ,,Młodzi z perspektywą” będą odbywały się na terenie miasta Suwałki lub powiatu suwalskiego lub powiatu sejneńskiego. Osoby zarejestrowane w PUP zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ten stan.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Więcej informacji: