Kategorie
Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2019

Nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2019

– Gmina Wiżajny

 

Świetlica Gminna w Wiżajnach ogłasza nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Celem   programu   jest   inicjowanie   działań   służących wzmocnieniu  zaangażowania Świetlicy Gminnej w Wiżajnach w życie społeczności lokalnej, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej
w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

W załącznikach poniżej znajdziecie Państwo: regulamin konkursu, wzór wniosku
o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie inicjatywy lokalnej oraz wzór sprawozdania końcowego.

Termin składania wniosków mija 19 lipca 2019 r. o godz. 14:00 (szczegóły w regulaminie konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i uczestnictwa w konkursie
na inicjatywy lokalne.

Jednocześnie informujemy, że spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat składania wniosków na inicjatywy lokalne odbędzie się 3.07.2019 r. o godz. 20:00 w siedzibie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach.

Zapraszamy 

SPRAWOZDANIE_SG_Wiżajny_org UMOWA_SG_Wiżajny_org WNIOSEK_ZAŁ_1_SG_Wiżajny_org

WNIOSEK_ZAŁ_1_SG_Wiżajny_org

UMOWA_SG_Wiżajny_org

REGULAMIN NABORU_SG_Wiżajny_org

 loga