Kategorie
Aktualności

„Odkryj tradycje Wiżajn”

ŚWIETLICA GMINNA
W WIŻAJNACH
REALIZUJE PROJEKT
„ODKRYJ TRADYCJE WIŻAJN”

Nr projektu: WND-POKL.09.00-20-530/10

Priorytet IX– „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.5 – „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Zapraszamy uczniów zarówno dziewczęta jak również i chłopaków w wieku 5 – 17 lat z terenu Gminy Wiżajny do uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach w bloku szkoleniowo warsztatowym na temat:

  • wiedzy o regionie,
  • znajomości rzemiosła,
  • tańca i pieśni ludowych,
  • legend i historii regionu,
  • tradycji i obyczjów ludowych,

Termin realizacji zajęć: 01.10.2011 r. – 31.03.2012 r.

Uwaga: Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Zgłoszenie przyjmujemy do godz. 15:00 dnia 28 września 2011 roku !!!

Strona projektu:

https://serywizajny.org.pl/tradycje-wizajn/

Biuro Projektu:

Świetlica Gminna
w Wiżajnach
ul. Wierzbołowska 3
16 – 407 Wiżajny
tel./fax. 087 568 80 53
+48 606 363 243
e-mail: gokwizajny@wp.pl

Do pobrania: