Kategorie
Aktualności

Dni agrobiznesu w Dowspudzie

Dni Agrobiznesu były pierwszą imprezą na Suwalszczyźnie, która połączyła dożynkowe tradycje świętowania plonów z promocją i wsparciem lokalnej przedsiębiorczości. W powiecie suwalskim coraz więcej jest pomysłów na własną działalność gospodarczą na wsi, zwłaszcza opierającą się na produktach rolnych. Dzięki współpracy z Centrum Informacji Biznesowej w litewskim Jurborku w pierwszy weekend września odbyła się wymiana doświadczeń z sąsiadami z Litwy. Pierwszy dzień spotkania w Dowspudzie poświęcony był prezentacjom i dyskusjom na seminarium „Rolnictwo i przedsiębiorczość – perspektywy dla agrobiznesu na Suwalszczyźnie” . Jednym z paneli dyskusyjnych było ” Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, przetwórstwie i usługach na terenach wiejskich – prezentacje regionalne”. W panelu tym udział wzięli :

– Michał Grnio – Convivium Vigrensis Slow Food

– Wiesław Anielak – kierownik PZDR w Suwałkach

– Elżbieta Niedziejko – prezes SIRT

– Joanna Rudziewicz – producent olejów tłoczonych na zimno

– Barbara Żeliszczak  – prezes Stowarzyszenia „Macierzanka”

– Sebastian Ramotowski – producent ekologicznych warzyw

Po seminarium było można z pomocą tłumacza nawiązać indywidualne kontakty z gośćmi z Litwy.
Drugiego dnia odbył się tradycyjny jarmark, na którym wystawili się rolnicy i przedsiębiorcy. Natomiast na scenie, oprócz dożynkowych występów zespołów ludowych, wystąpił hrabia Ludwik Michał Pac. Oglądając spektakl przygotowany specjalnie na to święto cofnęliśmy się w czasie do 1822 r., gdy z wizytą przyjeżdżali do generała Paca znamienici goście podziwiając nowoczesną gospodarkę na dowspudzkim folwarku.
Zaś w wieczorem o 17.00 wystąpił zespół Otako”, tegoroczny laureat Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia Nowa Tradycja”. Było to zwieńczenie Dni Agrobiznesu muzyką, która przy pomocy współczesnego brzmienia korzysta z suwalskiego dziedzictwa.

Dni Agrobiznesu odbywają się w ramach projektu Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego”. Jest on wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.