Kategorie
Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Macierzanka”

LogoMacierzanka

Zarząd Stowarzyszenia „Macierzanka”

ma zaszczyt zaprosić

wszystkich członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Stowarzyszenia które odbędzie się w dniu 21 marca 2011 roku o godz. 19ºº w Wiżajnach ul. Wierzbołowska 35.

PROGRAM ZEBRANIA :

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

6. Podjęcie Uchwały o podniesieniu ceny na sprzedaż sera.

7. Wolne wnioski i propozycje uchwał – dyskusja.

8. Zakończenie zebrania.