Kategorie
Aktualności

„Mała szkoła dużych możliwości”

Stowarzyszenie „Macierzanka”

wraz z

Publicznym Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach

realizują projekt pn. ” Mała szkoła dużych możliwości”.

Projekt polega na przeprowadzeniu zajęć w oparciu o autorskie programy na podstawie potrzeb konkretnych grup uczniów i szkoły. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym i doświadczeni trenerzy i lektorzy. Zajęcia to :

  1. Innowacyjny Program Rozwojowy „IPR” -„Porusz umysł”
  2. „Mały inżynier” – wykonywanie modeli z materiałów (przygotowanie własnych modeli od podstaw) i z gotowych elementów – zajęcia techniczne z elementami matematyki, fizyki i dynamiki.
  3. Biologiczno-chemiczne – zajęcia przyrodnicze z elementami chemii i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami, przygotowanie do następnych klas, pobudzanie rozwoju umysłowego, wiary w swoje możliwości, rozwój zainteresowań ucznia.
  4. Turystyczno-kulinarne – rozwój umiejętności krajoznawczych, gastronomicznych i turystycznych-istotnych z punktu widzenia lokalnej gospodarki.
  5. Teatralne(muzyka i teatr) – rozwój umiejętności społeczno-kulturalnych i światopoglądowych.
  6. Krajoznawczo-historyczne – rozwój umiejętności społeczno-kulturowych i światopoglądowych.
  7. Matematyczno-logiczne – doskonalenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia.
  8. Dziennikarsko-reklamowe – rozwój umiejętności społeczno-kulturowych oraz językowych.
  9. Językowe (angielski) – kształcenie umiejętności sprawnej komunikacji i samodzielności w nauce języka.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki