Kategorie
Aktualności

Szkolimy młode kadry strażackie w gminie Wiżajny

kapital

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŻAJNACH


rozpoczęła realizację Projektu pn. „Szkolimy młode kadry strażackie w gminie Wiżajny” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Potrzebujemy kształcić nowe kadry strażackie, ponieważ dziś OSP w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę. Służby strażackie są praktycznie bezradne, gdy dochodzi do tragedii na terenach wiejskich. OSP by spełniać swoją rolę, potrzebuje dobrze wyszkolonych i pełnych poświęcenia kadr. Uważamy, że najważniejsza jest inwestycja w młodych, którzy w przyszłości będą pełnić odpowiedzialne funkcje w OSP. W Powiecie Suwalskim działa 38 drużyn OSP, posiadają one 1076 członków, w tym 91 kobiet. Na terenie powiatu jest tez 18 MDP. W młodzieżowych drużynach działa 175 chłopców i 65 dziewcząt. OSP w gminie Wiżajny posiada 54 członków, w tym 14 kobiet. Gminna MDP posiada 22 członków w tym 12 dziewczyn. Jak widzimy, kobity stanowią niski odsetek wśród dorosłych strażaków. Sytuacja w drużynach młodzieżowych jest lepsza, w powiecie suwalskim dziewczyny stanowią 1/3 ochotników, a w naszej gminie aż połowę z nich. Można zauważyć dysproporcje między ilością dorosłych strażaków, a ,,młodzików”. Spowodowane to jest brakiem zainteresowania tą służbą. Większość nastolatków woli spędzać czas przed komputerem, lub sięgać po używki. Poprzez realizację niniejszego projektu chcemy wyszkolić 30 osób i zachęcić do pracy w straży pożarnej większą ilość kobiet. Pokażemy, że bycie aktywnym w wiejskiej społeczności lokalnej potrafi dać ogromną satysfakcję. Duży nacisk położymy na przeszkolenie dziewcząt, oraz działania realizowane w grupach damsko-męskich.

Plakat

więcej na stronie :

http://www.wizajny.osp.org.pl/projekty.html