Kategorie
Aktualności

Wystawa prac uczestników projektu „Kultura w zgodzie z naturą” w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019”

W dniu 26.10.2019r. zorganizowano wystawę prac uczestników projektu „Kultura w zgodzie z naturą” w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019”. Na wystawie pn. „Mijają lata ….pamięć pozostaje” zdjęcia odnalezione i wykonane przez uczestników projektu zostały umieszczone, po dwa ( „stare” i „nowe” ) w jednej antyramie . Takie umieszczenie zdjęć miało na celu zobrazowania różnic oraz pokazania zmian jakie zaszły w ostatnich latach w tych miejscach. Wernisaż odbył się w dniu 26.10.2019r. w sali Świetlicy Gminnej w Wiżajnach. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni mieszkańcy gminy Wiżajny. Wernisażowi towarzyszyły inne wydarzenia, takie jak opowieści seniorów dotyczące historii Wiżajn, poczęstunek. W trakcie wystawy podziękowania otrzymali trenerzy oraz instruktorzy biorący udział w projekcie oraz osoby zaangażowane w jego realizację. Wystawa połączona była z zakończeniem całego projektu.

Informację o projekcie można zobaczyć tu :

 http://www.swietlica.wizajny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=318&fbclid=IwAR0bjwcAPoTgnh1voJeVRTVgoN57iqb3_bkxXV70xN9FSNIWT7Fwx0i5n0Y

loga